Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Promyki Nadziei

Placówka Wsparcia Dziennego

„Promyki Nadziei” to Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, którą prowadzi Stowarzyszenie bł. Edmunda bojanowskiego ,,Dobroć”  w Dębicy przy ul. Krakowskiej 15. Placówce patronuje Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – bł. Edmund Bojanowski – serdecznie dobry człowiek, który swoje życie i talenty poświęcił służbie dzieciom, ubogim i chorym. Przykładem własnego życia pouczał wszystkich, aby pomnażając dobro dawali nadzieję – sobie nawzajem, tym, którzy ją tracą doświadczeni trudnościami oraz tym, którym wydaje się, że ich życie nie ma sensu.

Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne

Odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci ponoszą rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Jednak nasza placówka pragnie wspierać działania rodziców i podejmować działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci i młodzież z wymogami współczesnego świata.

Działania profilaktyczne są procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia. Celem tych działań jest ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia człowieka.

Zajęcia kulinarne

Wśród wielu zajęć prowadzonych w naszej placówce są również zajęcia kulinarne. Jest to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze jak i młodsze   Uczą pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania wiedzy oraz propagują zasady zdrowego odżywiania. Podczas zajęć dzieci przygotowują proste potrawy, uczą się bezpiecznego posługiwania narzędziami kuchennymi oraz przestrzegania zasad higieny. Wspólne przygotowywanie posiłków rozwija także umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia taneczno – wokalne

Podczas zajęć wokalno-tanecznych z elementami śpiewu. Ruch przy muzyce jest łączony z tańcem, ćwiczeniami wokalnymi, oddechowymi i dykcyjnymi oraz nauką piosenek o tematyce dziecięcej i młodzieżowej  śpiewanych przy akompaniamencie fortepianu. Elementy tańca, układy choreograficzne i interpretacje przestrzenno-ruchowe z rozmaitymi rekwizytami pozwalają kształtować u dzieci poczucie rytmu, swobodę i płynność ruchów oraz plastyczność ciała. Dzieci poznają podstawowe kroki, przez co uczą się orientacji w przestrzeni, estetyki ruchu, poprawiają swoją koordynację ruchową, koncentrację oraz pamięć.

Zajęcia plastyczno – ceramiczne

Zadaniem tych zajęć jest stworzenie dziecku możliwości pełnego wyrażania siebie w procesie tworzenia różnego rodzaju dzieł plastycznych, pozwalając jednocześnie na kreację samego siebie, dzięki czemu możliwe jest pozbycie się wielu ograniczeń. Istotnym wydaje się być fakt, iż zajęcia plastyczno – ceramiczne tworzą dziecku przestrzeń, w której możliwe jest podjęcie aktywności twórczej, a także specyficzne pobudzenie sensoryczne pozwalające na wielozmysłowe widzenie świata.

Zajęcia sportowe

Gry i zabawy ruchowe są bardzo lubianą przez dzieci formą zajęć i dlatego stosujemy je w naszej pracy wychowawczo – profilaktycznej. Ich wielorakie znaczenie oraz wpływ na kształtowanie rozwoju, nie tylko fizycznego jest ogólnie znany. Gra i zabawa to naturalne sposoby funkcjonowania dziecka, stąd wynika ich ogromna przydatność w procesie nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności i wychowania. Stawiamy na zdrową rywalizację.

Katecheza i wychowanie religijne

W procesie wychowania inspirowanego wiarą wskazujemy dzieciom na Boga obecnego, bliskiego, troszczącego się o człowieka, pełnego miłości do ludzi. Dziecko  potrzebuje odkrywać miłość Boga w kontaktach z bliskimi mu osobami: rodzicami, opiekunami, dziadkami, rodzeństwem, wychowawcami, katechetami.

W procesach wychowania w duchu wiary pomagamy dzieciom by umiały spotkać Boga w konkretnych wydarzeniach i ludziach ze swego otoczenia, a następnie wyraziły to doświadczenie przed Bogiem w modlitwie.

WIĘCEJ NIŻ ŚWIETLICA 🙂

Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego, za wzorem swego Patrona, chcą być „Promykami Nadziei” w swoim środowisku. Pragną uczyć się kochać Boga i każdego człowieka. Spędzać aktywnie, twórczo i wesoło czas wolny. Być w relacji z Bogiem ze sobą wzajemnie i z przyrodą.

Placówka podejmuje działania wzmacniające rodzinę w realizacji jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej oraz zapobiega zjawiskom szkodliwym przez zwalczanie ich przyczyn.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku!

9:30 – 17:30 

CZEKAMY NA CIEBIE 🙂

Dzięki Twojej pomocy dla dzieci będą mogły zostać zorganizowane dodatkowe zajęcia a placówka wyposażona w sprzęt na który zawsze brakuje grosza…

Aktualności

Rodzinna Wyprawa Promyków Nadziei

Rodzinna Wyprawa Promyków Nadziei

W dniu 16 listopada z samego rana wychowankowie świetlicy Promyki Nadziei, pod opieką siostry Katarzyny Szulc, wychowawców, wolontariuszy oraz rodziców, wyruszyliśmy na pielgrzymkę do wsi Markowa,...

czytaj dalej
Urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

Urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

"Ten serdecznie dobry człowiek, z miłości do Boga i bliźnich umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra." Jan Paweł II 14 listopada to data bardzo znacząca również dla Naszych Seniorów....

czytaj dalej

+48 14 683 56 82

promykinadziei@stowarzyszeniedobroc.pl

ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności