Hvad vi gør, gør vi for Gud – og til dette formål synes selv de sværeste ting at være meget små!

/ Salige Edmund Bojanowski /

Awesome Image
Awesome Image

Jednoczymy wokół dobra

Pomagamy dzieciom i chorym

Foreningen ”Edmund Bojanowski Dobroć" blev grundlagt den 25. marts 2004 på initiativ af Maria Immaculata Søstre. Dens medlemmer er både søstre og lægfolk. Vi deler et fælles mål. Inspireret af tanken og eksemplet på hans liv. Vi vil gerne hjælpe og forsøge at imødekomme bekymringer, behov og trusler mod børn, de fattige og de syge.

Siostry Służebniczki
Awesome Image

Vi gennemfører forskellige typer initiativer ved at hjælpe personer med risiko for social udstødelse, herunder at hjælpe familier og mennesker i en vanskelig livssituation. Til dette formål engagerer vi os i:

 • • uddannelsesmæssige og pædagogiske aktiviteter
  • aktiviteter til gavn for familie og forældre, samt formidling og beskyttelse af børns rettigheder
  • velgørenhedsorganisation og velgørenhedsaktiviteter

Foreningen er juridisk registreret under som forening nr. 0000205257 , har status som en offentlig ydelsesorganisation.

Awesome Image

Godhed  

er vores foreningens ledende ord. 

Med vores protektor, salig Edmund Bojanowski 

som eksempel, vi forener  mennesker omkring  godhed  

og sammen hjælper vi børn, svage og syge.

 • I troen på Guds forsyn, som arbejder gennem menneskelig godhed, inviterer vi dig til at deltage i arbejdet for det gode og til at støtte de initiativer der allerede eksisterer.

Traditionel overførsel

Edmund Bojanowski’s Association „Goodness”
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć’
ul. Krakowska 15, 39 – 200 Dębica

Tekst til modtage
Bidrag

Konto nr
PEKAO S.A O/Dębica
88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Overførsel fra udlandet:

IBAN: PL88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Du kan også bruge PAYPAL

Vi beder for alle vores donorer. Må Gud velsigne dem.

Vores børn og seniorer er meget taknemlig for din hjælp.

 • Børn

  Hver år er der ca. 50 børn der får mulighed for at opleve en smuk sommeferie. Børnerne som bruger vores dagstøttescenter „Promyki Nadziei”, i Debica, får støtte i deres udvikling. Vi hjælper hele familien, derfor har forældrene mulighed for at deltage i forskellige fordrag og møder. Tit har familierne brug for økonomisk hjælp. Det gør os glade også at kunne hjælpe på den måde.

 • Senior
  For de ældre driver vi „Simeon og Annas Hus". Huset er beregnet til ældre og ensomme mennesker. Hver dag bliver vi bekræftet i at huset er nødvendigt – de ældre finder her varme og glæde. De fortæller selv, at huset er lige som medecin imod deres ensomhed.

Awesome Image

Zespół Stowarzyszenia