Komu pomagasz?

Każdego roku około 50 dzieci przeżywa piękne wakacje. Dzieci otrzymują również systematyczne wsparcie w dorastaniu, korzystając z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” w Dębicy, której działalność wspomagamy. Pomagamy również całym Rodzinom, dlatego Rodzice mogą korzystać ze spotkań edukacyjnych i formacyjnych. Często również potrzebują oni doraźnej pomocy finansowej. Bardzo cieszymy się, gdy możemy pomagać również w taki sposób.

Dla starszych prowadzimy „Dom Symeona i Anny”. To  dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych. Każdego dnia widzimy, jak jest on potrzebny – w nim nasi seniorzy odnajdują ciepło i radość. Jak sami często powtarzają, ten Dom jest dla nich lekarstwem na codzienna samotność.

Przykładowe kwoty kosztów:

38 zł – to koszt 2 dni pobytu jednej osoby w Domu Seniora

55 zł – to koszt jednodniowego zakwaterowania dziecka na wyjeździe wakacyjnym

380 zł – to koszt miesięcznego pobytu 1 osoby w Domu Seniora

Wierząc w Bożą Opatrzność, działającą przez ludzką dobroć, zapraszamy do włączenia się w działanie na rzecz dobra.

Tradycyjny przelew

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć’
Krakowska 15,
39 – 200 Dębica

Tytuł wpłaty:
Darowizna na cele Statutowe

Numer konta:
PEKAO S.A O/Dębica
88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Dane do przelewu z zagranicy:
IBAN: PL88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Wspieraj regularnie

Twoja systematyczna pomoc jest dla naszych podopiecznych NAJWIĘKSZYM DAREM.

Wszystkich wspierających nasze Stowarzyszenie zapewniamy o naszej modlitwie, którą pragniemy wypraszać potrzebne łaski. Niech dobro serc będzie wynagradzane obfitością Bożego błogosławieństwa.

Nasze Cele

OCHRONA DZIECI

PRZEZ WYCHOWANIE!

W obliczu tak wielu zagrożeń dzieci są najbardziej bezbronne. Pomóżmy im wspierając w dorastaniu!

Zebraliśmy już 3200 zł z 18 000 zł
18%

DOM SENIORA

LEKARSTWO NA CODZIENNĄ SAMOTNOŚĆ!

Ten DOM jest potrzebny. Tylko wspólnymi siłami możemy sprawić by „Dom Symeona i Anny" nadal dawał ciepło i radość!

Zebraliśmy już 16780 zł z 45 000 zł
37%