Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Program „Karta dobra” obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące osoby starsze.

 

 

To już trzecia edycja programu „Karta dobra”, w której osoby starsze z różnych miejsc Polski otrzymują kartę na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Dzięki niej mogą samodzielnie decydować, których produktów w danej chwili potrzebują najbardziej, zachowując przy tym poczucie sprawczości. Karta dobra jest doładowywana określoną kwotą przez 10 następujących po sobie miesięcy. Co ważne, po raz kolejny wzrosła wartość karty – wynosi obecnie 185 złotych. Karta stanowi znaczące odciążenie budżetu seniorów i pozwala im lepiej się odżywiać.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dobroć KARTĘ DOBRA otrzyma 100 spośród 5000 Seniorów. 

Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki. Program zostął objęty patronatem medialnym przez Głos Seniora.

Zasady uczestnictwa w programie

Kto może otrzymać Kartę Dobra?

Pomoc w formie „Karta dobra” skierowana jest do  seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Z pomocy mogą skorzystać osoby zgłaszające Stowarzyszeniu (w tym poprzez koła terenowe i stronę zgłoszenia do programu „Karta dobra”) potrzebę wsparcia lub objęci opieką wolontariuszy Stowarzyszenia lub członków jego Kół terenowych.

Czy każda zgłoszona osoba otrzyma Kartę dobra?

„Kartę dobra” otrzyma senior, który po spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia (w tym wolontariuszem) i udzieleniu odpowiedzi na pytanie dot. indywidualnej sytuacji socjalno-bytowej przejdzie pozytywną weryfikację. Podczas spotkania kwalifikacyjnego zwraca się szczególną uwagę m.in. na następujące kryteria:

 • osamotnienie – osoby pozbawione pomocy ze strony rodziny, bezdzietne, opuszczone, które z różnych względów nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych lub otrzymują je w wąskim zakresie, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, bez wsparcia bliskich, potrzebujących regularnego wsparcia wolontariuszy;
 • stan zdrowia – osoby dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą własną lub członka rodziny lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – co ze względu na konieczność zakupu leków, specjalistycznego sprzętu, rehabilitacji, czy wizyt lekarskich znacząco wpływa na obniżenie poziomu życia,
 • poziom samodzielności – osoby posiadające trudności w poruszaniu się ze względu na stan fizyczny lub psychiczny powodujące izolację społeczną lub duże trudności w kontaktach społecznych;
 • trudności bytowe – osoby dotknięte kryzysem bezdomności lub mieszkające w warunkach niedostosowanych do potrzeb osoby starszej np. znajdujące się na wysokim piętrze w budynku bez windy, bez sanitariów itp.
 • trudności finansowe – osoby, posiadające niskie dochody, których poziom, po odliczeniu kosztów utrzymania, zakupu leków, wizyt u lekarza itp. nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
 • zdarzenie losowe – osoby dotknięte zdarzeniami losowymi np. wypadek, pożar, powódź, śmierć członka rodziny, czyli nieprzewidziane sytuacje, które wpłynęły dramatycznie na życie seniora, dla których przyznana „Karta dobra” stanowić będzie znaczącą pomoc;
 • indywidualna sytuacja socjalno-bytowa – jeśli przyczyna ubóstwa nie leży w żadnej z powyższych kategorii, ale na podstawie przeprowadzonego wywiadu, obserwacji warunków życiowych i mieszkaniowych otrzymana „Karta dobra” poprawiłaby znacząco sytuację materialną seniora oraz standard życia.
Kto może zgłosić Seniora?

Zgłoszenia Senior może dokonać każdy. Dalsza procedura weryfikacji uzależniona jest jednak od miejsca zamieszkania zgłoszonej osoby i możliwości dotarcia do niej przedstawicieli Stowarzyszenia zaangażowanych w realizację programu „Karta dobra”.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do powiadomienia osoby zgłaszanej o fakcie zgłoszenia i nie może tego dokonać bez jej zgody.

Po wstępnej weryfikacji zgłoszonych osób pod kątem spełniania warunków oraz sprawdzeniu możliwości dotarcia do  zgłaszanej osoby – Stowarzyszenie Dobroć skontaktuje się z osobą zgłaszającą z prośbą o umówienie spotkania z seniorem z przedstawicielem Stowarzyszenia. 

Jak można zgłosić Seniora?

Zgłoszenie seniora można dokonać bezpośrednio do przedstawiciela Stowarzyszenia – członka Stowarzyszenia, jego koła terenowego lub wolontariusza lub drogą internetową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ!

Jestem członkiem Stowarzyszenia/wolontariuszem/należę do Rodziny bł. Edmunda (koło terenowe) - czy muszę zgłaszać Seniora przez formularz?

Członek Stowarzyszenia, wolontariusz lub członek Rodziny bł. Edmunda do którego zgłoszono Seniorów lub sam posiada informacje o trudnej sytuacji Seniora kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za realizację projektu „Karta dobra” w celu rozpoczęcia procedury weryfikacyjnej pisząc na adres sekretarz@stowarzyszeniedobroc.pl .

Na dalszym etapie Stowarzyszenie przekazuje wolontariuszowi dokumentację konieczną do dalszej weryfikacji oraz związaną z ewentualnym przyznaniem „Karty dobra”.

 

Ile Kart dobra można otrzymać?

Jedna osoba może otrzmać jedną Kartę dobra. Ponadto w programie może uczestniczyć tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wartość Karty dobra?

Łączna wartość karty to iloczyn jednorazowego miesięcznego doładowania jednej Karty Dobra (185 zł) oraz łącznej ilości miesięcy doładowania (od 01.10.2023 r. lub od pierwszego dnia miesiąca następującego po wydaniu karty, do 01.07.2024 r. lub do dnia dezaktywacji karty lub podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji o wstrzymaniu doładowań).

Łącznie nie więcej niż

1 850 zł

na jedną kartę.

Jak doładować Kartę dobra?

Doładowanie kart następuje automatycznie pierwszego dnia nowego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 01.10.2023 r. lub od momentu otrzymania karty. Ostatnie doładowanie karty nastąpi 01.07.2024 r.

Kiedy i gdzie można płacić Kartą?

W chwili otrzymania Karty dobra jest ona aktywna. Zakupy można dokonywać w sklepach BIEDRONKA w całej Polsce.

Co można kupować z Kartą?

Senior sam decyduje na co chce przeznaczyć środki. Wyłączeniom podlegają takie produkty jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty z kategorii tekstylia oraz artykuły przemysłowe i usługi (w szczególności doładowania telefonów oraz wszelkich innych kart typu pre-paid).

Do kiedy ważna jest Karta?

Karta Dobra jest ważna do 30.09.2024 r. Po upływie tego terminu karta traci ważność i wykorzystanie środków, które na niej pozostały nie będzie możliwe. Ponadto środki, którymi została zasilona karta zerują się automatycznie po zakończeniu każdego kwartału, tzn. 31.12.2023 r., 31.03.2024 r., 30.06.2024 r. W przypadku braku aktywności na karcie w okresie min. 60 dni karta może ulec dezaktywacji.

W jakim czasie można wykorzystać zgromadzone na karcie środki?

Nie trzeba wydawać środki każdego miesiąca. Środki pieniężne, którymi została zasilona Karta Dobra w danym miesiącu, a które nie zostały wykorzystane, pozostają do dyspozycji użytkownika w kolejnym miesiącu, ale tylko w ramach kwartału kalendarzowego. Po zakończeniu kwartału zerują się one automatycznie. Nastąpi to w dniach: 31.12.2023 r., 31.03.2024 r., 30.06.2024 r.

Środki, którymi zostanie doładowana Karta Dobra w pierwszym dniu lipca w przypadku niewykorzystania wyzeruje się z dniem 30.09.2024 r.

W jaki sposób można dokonać płatności kartą?

Aby dokonać płatności należy przeciągnąć kartę przez czytnik znajdujący się przy kasie. Saldo karty zostanie pomniejszone o wartość zakupów.

Jak sprawdzić ile środków jest dostępnych na Karcie?

Wartość dostępnych na karcie środków można sprawdzić  w sieci sklepów Biedronka, przy kasie lub w czytnikach/skanerach kodów kreskowych zlokalizowanych w sklepie Biedronka.

Kto nie może otrzymać Karty Dobra?

Zabrania się przyznawania Kart dobra:

 • pracownikom i rodzinom pracowników lub współpracowników Uczestnika oraz wolontariuszom działającym w Programie,
 • więcej niż 1 (jednej) osobie w ramach jednego gospodarstwa domowego,
 • osobom, które są mieszkańcami placówek, gdzie otrzymują wyżywienie,
 • osobom, które korzystają z innych programów Fundacji Biedronki opartych o pomoc w postaci kart na zakupy, w tym „Na codzienne zakupy” oraz „Witamy i pomagamy – zakupy”.
Co jeśli Karta zostanie zgubiona?

W takim przypadku senior ma obowiązek zgłosić ten fakt do osoby kontaktowej (info. na ulotce przekazanej wraz z Kartą) celem dezaktywacji Karty Dobra oraz aktywowania Karty zastępczej. W takich przypadkach, Karta zastępcza będzie aktywna z dniem dezaktywacji karty pierwotnej, z przeniesieniem całego salda karty dezaktywowanej na Kartę zastępczą.

ZGŁOŚ SENIORA

Znasz Seniora, który potrzebuje wsparcia o którym mowa w programie?

Pomóż nam w przekazaniu Karty dobra!

Zapytaj o zgodę i zgłoś jej udział w programie wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NABÓR NA EDYCJE 2023 ZAKOŃCZONY!

Podoba Ci się to jak pomagamy?

Również możesz pomóc wpłacając dowolną darowiznę. 

Tradycyjny przelew

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć’
Krakowska 15,
39 – 200 Dębica

Tytuł wpłaty:
Darowizna na cele Statutowe

Numer konta:
PEKAO S.A O/Dębica
88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Dane do przelewu z zagranicy:
IBAN: PL88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Przelew internetowy

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica
+48 14 682 22 90
kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl
88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności