Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch

Specyfika

Domu Symeona i Anny

Od 2 lutego 2005 r. Stowarzyszenie prowadzi dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych pod nazwą „Dom Symeona i Anny”. Znajduje się on w Dębicy w budynku przy ul. Krakowskiej 15, w którym mieści się także siedziba Stowarzyszenia. 1 września 2020 roku Dom został przeniesiony do nowego, większego budynku i w ramach projektu „Dom lekarstwo na codzienną samotność” został przekształcony w Dzienny Dom Pomocy.

Projekt „Dom – lekarstwo na codzienną samotność – rozszerzenie i kontynuacja” dofinansowany w ramach konkursu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2023 r. 
Dom Dziennego Pomocy „Dom Symeona i Anny”

– placówka przeznaczona dla mieszkańców Dębicy i regionu, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo, starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dom przeznaczony jest dla 22 osób. Budynek posiada 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, rehabilitacji i wypoczynku oraz służące jako jadalnia), kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pokój do wypoczynku. Uczestnikom udostępnione są 2 łazienki, w tym jedna w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dom funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie (7.00 – 15:00), a w tym czasie zapewnia każdemu uczestnikowi m.in.:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rodzinną atmosferę,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad),
 • stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów,
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • dostęp do książek i środków przekazu,
 • usługi wspierające:
  • organizację czasu wolnego,
  • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (wycieczki, uroczystości okolicznościowa itp. imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie)
  • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
Miejsce w Domu przyznawane jest na wniosek seniora.