Zadzwoń do nas teraz +48 14 682 22 90 kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl English Dansk Deutsch
DOM LEKARSTWO NA CODZIENNĄ SAMOTNOŚĆ – PRACE ADAPTACYJNE I WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU POMOCY.
Data publikacji: 30.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2020
Numer ogłoszenia: 1244171
Status ogłoszenia: Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w: siedzibie Stowarzyszenia, ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica.
Oferta w postępowaniu na:
Dom lekarstwo na codzienną samotność
– prace adaptacyjne i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy.
Nie otwierać przed dniem: 22.05.2020 godz. 13:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Mateusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

664474965

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Zakres robót w budynku obejmuje:

a)    Przebudowę istniejących łazienek znajdujących się na parterze. Przebudowa łazienek będzie polegać na rozbiórce ścianek działowych sanitariatów, demontażu stolarki drzwiowej oraz armatury. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych (toaleta dla niepełnosprawnych dostępna z komunikacji ogólnej; toaleta damska, toaleta męska oraz pomieszczenie gospodarcze, dostępne z wydzielonej komunikacji), wykonane zostaną nowe okładziny ścian oraz posadzek, w pomieszczeniach zostanie pomalowany sufit. Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzętem, po uprzednim przerobieniu starej instalacji i dostosowaniu jej do nowego układu osprzętu. W łazience dla osób niepełnosprawnych zostaną zamocowane uchwyty, które będą miały za zadanie ułatwić korzystanie z sanitariatu;

b)    Przebudowę ściany w pomieszczeniu jadalni. Przebudowa jadalni polegać będzie na usunięciu fragmentu ściany oraz demontażu stolarki drzwiowej,

c)     Położenie nowej wykładziny w sali rekreacyjnej;

d)    Doprowadzenie wody i wykonanie białego montażu w pokoju socjalnym;

e)     Oddzielenie pomieszczeń parteru od pozostałej części budynku wraz z robotami instalacyjnymi towarzyszącymi;

f)      Oddzielenie pomieszczeń parteru od pozostałych części budynku będzie polegać na wymurowaniu ścianki z cegły pełnej (EI60) pomiędzy klatką schodową (1.1) a przedsionkiem (1.3) o grubości 12 cm oraz zamontowaniu drzwi aluminiowych EI30;

g)    Wymalowanie wszystkich pomieszczeń;

h)    Wymiana 3 szt. drzwi wejściowych;

i)      Wykonanie instalacji wideofonu;

j)      Obniżenie kostki betonowej i krawężnika przed wejściem od strony południowo – wschodniej. W tym celu należy zdemontować istniejącą kostkę i krawężniki a następnie ułożyć je ponownie – różnica poziomu terenu a wejścia wynosi 10 cm.”

Załączniki

Więcej informacji:

Otwarcie ofert:

22. V. 2020 r. godz. 13:15

Aby uczestniczyć w otwarciu ofer kliknij TUTAJ kilka minut przed jego rozpoczęciem. Podając swoją nazwę kliknij DOŁĄCZ. 

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców i otwartych w dniu 22-05-2020 r. o godz. 13:15. Dokumentacja – kliknij TUTAJ..

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dokumentacja – kliknij TUTAJ.

Projekt „Dom – lekarstwo na codzienną samotność” dofinansowany w ramach konkursu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pomagamy od 2004 r. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani przykładem życia bł. Edmunda Bojanowskiego, ze szczerą dobrocią wychodzimy naprzeciw troskom i potrzebom dzieci, ubogich, starszych i chorych.

Kontakt

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

+48 14 682 22 90

kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności