• Przekazując nam 1% podatku włączasz się w misję Stowarzyszenia jaką jest niesienia pomocy dzieciom, ubogim i chorym – czyli naszym podopiecznym.

Dzięki Twojej pomocy, w pierwszej kolejności otoczymy troską dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego “Promyki Nadziei” oraz seniorów z “Domu Symeona i Anny” w Dębicy.

Możesz sprawić, że oni nadal będą się uśmiechać!

KRS 0000205257